ТВ Бачка Врбас

ТВ Бачка Врбас

Туризам

Расписана два покрајинска конкурса за развој туристичких потенцијала

Редакција ТВ Бачка | 2. mart 2021. | 13:29 | Туризам

Расписана два покрајинска конкурса за развој туристичких потенцијала

Покрајина Војводина понудила је 111 милион динара бесповратно кроз два конкурса за развој туристичких потенцијала кроз подршку микро и малим привредним друштвима и предузетницима.

За радове на угоститељским објектима, израду пројектно техничке документације за радове, и опремање додатним садржајима понуђено је 59 милиона динара.

Може се конкурисати пројектима који се реализују од 15. марта прошле до 1. октобра ове године а максимално суфинансирање је до 80 процената прихватљивих трошкова.

Максимални износ за радове на подизању квалитета и капацитета објеката је до три милиона динара, до милион динара је за израду пројектно техничке докуметнације а за увођење додатних садржаја максимално је четири милиона динара.

За подизање квалитета туристичких објеката кроз набавку машина и опреме, и унапређење иновативности укупно ће бити додељено суфинансирање од 52 милиона динара.

Маскимално до три милиона динара, односно до 80 посто прихватљивих трошкова, биће додељивано за набавку машина и опреме.

За унапређење иновативности у обављању угоститељске и туристичке делатности максимална покрајинска субвенција износиће до 1,5 милиона динара.

Пријаве пројеката за субвенционисање кроз рефундације трошкова по оба конкурса за туристичку делатност је до 16. марта.

Ostale vesti iz ove kategorije