ТВ Бачка Врбас

ТВ Бачка Врбас

Сервисне

Цена грејања у Врбасу мања за пет одсто у односу на претходну грејну сезону

Редакција ТВ Бачка | 5. novembar 2019. | 20:11 | Сервисне

Цена грејања у Врбасу мања за пет одсто у односу на претходну грејну сезону

Општинско веће дало је сагласност на Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом за грејну сезону 2019/2020, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Стандард". Према овој одлуци цена грејања биће мања за пет одсто у односу на претходну грејну сезону. 

"Јавно комунално предузеће 'Стандард' је дана 15. 10. 2019. године поднело Захтев за одобрeње цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом за грејну сезону 2019/2020, утврђених Одлуком o цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, коју је донео Надзорни одбор ЈКП 'Стандард'. Наведеном Одлуком су утврђене цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом за грејну сезону 2019/2020, које су ниже за 5% у односу на цене коришћења топлотне енергије из претходне грејне сезоне.
 
Разлог за умањење фиксног дела цене су смањени фиксни трошкови због смањења трошкова одржавања система даљинског грејања, осталих материјалних и нематеријалних трошкова и повећања осталих прихода. Разлог за умањење варијабилног дела цене је повећање енергетске ефикасности топлотних извора, односно бољa искоришћеност енергента и умањење губитака на дистрибутивној мрежи топловодног система даљинског грејања", стоји, између осталог, у наведеној одлуци.

Ostale vesti iz ove kategorije